Soru Sor

 
Duyurular
Sağlıkta bilgi için en çok yararlandığınız kaynak nedir?
İnternet
Sağlık Personeli
Televizyon

 

Yaptığım Girişimler

İğne Biyopsisi: Tanı konulması ve tedaviyi belirlemek amacı ile ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) ya da başka bir radyolojik...

Devamı
İğne Biyopsisi

Görüntüleme Eşliğinde İğneBiyopsisiVücudumuzdaki anormal bir durumun,bir şişlik veya kitlenin nedenini saptayıpteşhis koyulması için...

Devamı
Safra Yolu Stentleri:...

Safra Yolu Tıkanıklıklarının açılmasında Metal (Perkütan) Stentlerle Plastik (Endoskopik) Stentlerin Karşılaştırılması:1. ...

Devamı
Pankreas Kanseri

PankreasKanseri hakkında Hasta Bilgilendirme Pankreasnedir?Pankreas üst karın bölgemizde mide alt ucununarkasında yatay düzlemde yerleşmiş...

Devamı
Böbrek ve İdrar Yolu...

BÖBREK VE İDRAR YOLU GİRİŞİMLERİİdrar Nasıl Oluşur?Böbrekler kandaki artık maddeleri süzerek idrarı oluştururlar. Oluşan idrar...

Devamı
Omurga İğne Biyopsisi

Omurgaİğne Biyopsisi Nedir?Omurga biyopsisi omurga kemiğinin anormal kısmındankemik parçasının alınması ve bunun mikroskop ile incelenmesi...

Devamı
Ulusal Makaleler

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Aksungur EH, Bıçakçı YK, İnal M, Nass Duce M, Oğuz M. “Aort koarktasyonunda...

Devamı
Ulusal Bildiriler

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Oğuz M, Atilla E, Aksungur EH, Yıldırım A, İnal M....

Devamı
Uluslararası Bildiriler

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. Aksungur EH, İnal M, Bıçakçı YK,...

Devamı
Uluslararası Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Aksungur EH, Bıçakçı K, İnal M, Akgül E, Binokay F, Aydoğan B, Oğuz M. “CT...

Devamı
Konuşmalarım

Kongre Konuşmalarım: İnal M. “Mediastinal patolojilerde BT”. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002. İnal M. “Uzmanı...

Devamı
Verdiğim Dersler

Verdiğim Lisansüstü Dersleri: Gastrointestinal Sistem Radyolojisi Hepatobiliyer Sistem Radyolojisi Non-vasküler Girişimsel Radyoloji Spiral...

Devamı
Uzmanlık Tez...

Uzmanlık Tezi Danışmanlıklarım: {C}· {C}Hanifi Bayaroğulları: Parotis bezi kitlelerinde bilgisayarlı tomografi. Tıpta...

Devamı