Soru Sor

 
Duyurular
Sağlıkta bilgi için en çok yararlandığınız kaynak nedir?
İnternet
Sağlık Personeli
Televizyon

 

Yaptığım Girişimler

İğne Biyopsisi: Tanı konulması ve tedaviyi belirlemek amacı ile ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) ya da başka bir radyolojik...

Devamı
İğne Biyopsisi

Görüntüleme Eşliğinde İğne Biyopsisi Vücudumuzdaki anormal bir durumun, bir şişlik veya kitlenin nedenini saptayıp teşhis...

Devamı
Pankreas Kanseri

Pankreas Kanseri hakkında Hasta Bilgilendirme Pankreas nedir? Pankreas üst karın bölgemizde mide alt ucunun arkasında yatay...

Devamı
Omurga İğne Biyopsisi

Omurga İğne Biyopsisi Nedir? Omurga biyopsisi omurga kemiğinin anormal kısmından kemik parçasının alınması ve bunun mikroskop ile...

Devamı
Ulusal Makaleler

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Aksungur EH, Bıçakçı YK, İnal M, Nass Duce M, Oğuz M. “Aort...

Devamı
Ulusal Bildiriler

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Oğuz M, Atilla E, Aksungur EH, Yıldırım A,...

Devamı
Uluslararası Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Aksungur EH, Bıçakçı K, İnal M, Akgül E, Binokay F, Aydoğan B, Oğuz M....

Devamı
Konuşmalarım

Kongre Konuşmalarım: İnal M. “Mediastinal patolojilerde BT”. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002. İnal M....

Devamı
Verdiğim Dersler

Verdiğim Lisansüstü Dersleri: Gastrointestinal Sistem Radyolojisi Hepatobiliyer Sistem Radyolojisi Non-vasküler Girişimsel...

Devamı
Uzmanlık Tez...

Uzmanlık Tezi Danışmanlıklarım: {C}· {C}Hanifi Bayaroğulları: Parotis bezi kitlelerinde bilgisayarlı tomografi....

Devamı