GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ NEDİR?

Bu çok özel branşın adında saklı olan gizem aslında “interventional radiology” olarak benimsenmiş İngilizce orijinal adından da kaynaklanıyor. Bu isim, gerek halk kitleleri, gerekse konu ile yakından ilgilenmemiş hekimlere yabancı gelebiliyor.

Girişimsel Radyoloji için en temel tanımlama; ultrason, anjiografi, bilgisayarlı tomografi (BT) ya da manyetik rezonans (MR) gibi radyolojik görüntüleme araçları eşliğinde uygulanan ve genellikle cerrahi operasyonların yerine, sadece bir iğne deliğinden vücuda girilerek gerekli tedavinin yapılmasına olanak sağlayan tıbbi işlemleri içeren bilim dalıdır. Yabancı ülkelerde “pinhole surgery” (İĞNE DELİĞİNDEN AMELİYAT) adı ile tanımlanmaktadır. Cihaz ve malzeme teknolojilerinin gelişmesi ile Girişimsel Radyoloji son 20 yıl içinde oldukça ivme kazanmış ve klasik cerrahiye alternatif olmuştur.


Eğitim Bilgileri

Mezun Oldugu Okul1982Tarsus Amerikan Koleji (Tarsus American College)
Mersin
1989Çukurova Üniv. Tıp Fak. (Çukurova University Faculty of Medicine)
Tıp Eğitimi (Medical Education)
Adana
1996Çukurova Üniv. Tıp Fak. (Çukurova Univ. Faculty of Medicine Dept. of Radiology)
Uzmanlık (Residency)
Adana

İş Deneyimi

İş Deneyimi1992-1996Çukurova Üniv. Tıp Fak. Radyoloji / Çukurova Univ. Faculty of Medicine Radiology (Uzmanlık Eğitimi/ Residency)
1996-2004Çukurova Üniv. Tıp Fak. Radyoloji / Çukurova Univ. Faculty of Medicine Radiology (Yard. Doç / Asist. Prof.)
2004-2010Çukurova Üniv. Tıp Fak. Radyoloji / Çukurova Univ. Faculty of Medicine Radiology (Doçent / Assoc. Prof.)
2010-HalenÇukurova Üniv. Tıp Fak. Radyoloji / Çukurova Univ. Faculty of Medicine Radiology (Profesör / Professor)

Mesleki Üyelikleri

  • Türk Radyoloji Derneği (TRD)
  • Türk Kardiovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği (TKGRD)
  • Cardiovascular and Interventional Radiologic Society of Europe (CIRSE)
  • European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)
  • European Society of Radiology (ESR)