Uzmanlık Tez Danışmanlıklarım
  • Prof.Dr. Mehmet İnal
  • 12024
Uzmanlık Tez Danışmanlıklarım

Uzmanlık Tezi Danışmanlıklarım:

 

 

{C}·         {C}Hanifi Bayaroğulları: Parotis bezi kitlelerinde bilgisayarlı tomografi. Tıpta Uzmanlık, 1997.

·         {C}Semih Börüban: Anorektal bölgenin fonksiyonel hastalıklarında defekografinin yeri. Tıpta Uzmanlık, 1999.

·         {C}N. Kıvanç Satar: Renal kolikte kontrastsız spiral bilgisayarlı tomografinin tanıdaki yeri, Tıpta Uzmanlık, 1999.

·         {C}Rahime Yüksekkaya: Akut apandisit tanısında spiral bilgisayarlı tomografinin yeri, Tıpta Uzmanlık, 1999.

·         {C}Uğur Özkan: Malign tıkanma sarılığında multifazik helikal bilgisayarlı tomografinin yeri, Tıpta Uzmanlık, 2003.

·         {C}Kadir G. Korur: Perkütan Pediatrik Ürolojik Girişimler, Tıpta Uzmanlık, 2009.