• Prof.Dr. Mehmet İnal
 • 12366

İğne Biyopsisi

Görüntüleme Eşliğinde İğneBiyopsisiVücudumuzdaki anormal bir durumun,bir şişlik veya kitlenin nedenini saptayıpteşhis koyulması için Girişimsel Radyoloji Uzmanı tarafındanyapılan bir tıbbi test’dir. Bu işlemde Girişimsel Radyolog’unuz1 milimetreden daha ince kalınlıkta...

Devamı
 • Prof.Dr. Mehmet İnal
 • 23678

Perkütan Drenaj (Kapalı Boşaltım) Nedir?

Perkütan Drenaj (Kapalı Boşaltım) Nedir? Göğüs ya da karın boşluğunda yer alan bir organın (akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas, safra yolları, idrar yolları vs.) veya bir yapının içerisinde ya da çevresinde toplanan sıvının ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya...

Devamı
 • Prof.Dr. Mehmet İnal
 • 99798

Tıkanma Sarılığında Safra Stenti Yerleştirilmesi

TIKANMA SARILIĞI (OBSTRÜKTİF İKTER) NEDİR?Karaciğerdenormalde günlük 1 litre kadar safra üretilir. Üretilen safra, safra yollarından safrakesesine gelir. Safra kesesinde yoğunlaştıktansonra koledok adı verilen kanaldan ilerleyerek oniki parmak barsağına akar.Böylece aldığımız...

Devamı
 • Prof.Dr. Mehmet İnal
 • 31460

Safra Yolu Stentleri: Perkütan Metal Stent mi? Endoskopik Plastik Stent mi?

Safra Yolu Tıkanıklıklarının açılmasında Metal (Perkütan) Stentlerle Plastik (Endoskopik) Stentlerin Karşılaştırılması:1. SafraYolu Stenti Yerleştirilmesi: Malign (kansere bağlı) safra yolu tıkanıklıklarının%85-90’ında...

Devamı
 • Prof.Dr. Mehmet İnal
 • 21313

Pankreas Kanseri

PankreasKanseri hakkında Hasta Bilgilendirme Pankreasnedir?Pankreas üst karın bölgemizde mide alt ucununarkasında yatay düzlemde yerleşmiş bir organımızdır. İnsülin dahil bazıhormonlar salgılayarak yediğimiz gıdalardan alınan şekerin metabolizmasınıdüzenler. Ayrıca...

Devamı
 • Prof.Dr. Mehmet İnal
 • 15587

Çölyak Gangliyon Blokajı

BT kılavuzluğunda Çölyak Pleksus Blokajı (Splanknik Blokaj)Çölyak ganglionu ilgilendiren hastalıkların yolaçtığı kronik karın ağrısını gidermede veya azaltmada Çölyak Pleksus Bloku oldukça etkili ve güvenli bir yöntemdir. Çölyak Pleksus Blokunda ağrı iletimi sinir...

Devamı
 • Prof.Dr. Mehmet İnal
 • 15162

Karaciğer Hidatid Kistinde Perkütan (Ciltten) Tedavi

KARACİĞER KİST HİDATİĞİNDE PERKÜTAN TEDAVİ(CİLTTEN BOŞALTIM)Kist Hidatid (Hidatid Kist) Hastalığı Nedir?Ülkemizdeki önemli paraziter hastalıklardan birisidir. Echinococcus granulosus adlı parazit hastalığa yolaçar. Paraziti taşıyan köpek, kedi, çakal, tilki, kurt gibi...

Devamı
 • Prof.Dr. Mehmet İnal
 • 20867

Akciğer Kanserini Yakma (Radyofrekans Ablasyon)

AKCİĞERKANSERİNDE RADYOFREKANS ABLASYONRadyofrekansAblasyon (RFA) nedir?Görüntüleme eşliğinde radyo dalgalarıtarafından oluşturulan ısı ile kanser hücrelerinin öldürülmesidir. Radyofrekansbir tip elektrik enerjisidir. Ablasyon’un anlamı ise “tamamen harap etme” dir.Elektrik...

Devamı
 • Prof.Dr. Mehmet İnal
 • 59667

Böbrek ve İdrar Yolu Girişimleri

BÖBREK VE İDRAR YOLU GİRİŞİMLERİİdrar Nasıl Oluşur?Böbrekler kandaki artık maddeleri süzerek idrarı oluştururlar. Oluşan idrar Üreter denen tüplerle Mesane’ye (idrar torbası) akar. Mesanede biriken idrar Üretra denilen kanal yoluyla vücut dışına atılır.İdrar...

Devamı
 • Prof.Dr. Mehmet İnal
 • 12033

Omurga İğne Biyopsisi

Omurgaİğne Biyopsisi Nedir?Omurga biyopsisi omurga kemiğinin anormal kısmındankemik parçasının alınması ve bunun mikroskop ile incelenmesi işleminiiçermektedir. 1980’li yıllara kadar omurga biyopsisi (omurgadan mikroskopikinceleme için parça alınması) açık ameliyat ile...

Devamı