Ulusal Makaleler
 • Prof.Dr. Mehmet İnal
 • 8702
Ulusal Makaleler

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • D1. Aksungur EH, Bıçakçı YK, İnal M, Nass Duce M, Oğuz M. “Aort koarktasyonunda manyetik rezonans görüntüleme ve dijital subtraksiyon anjiografi”. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 1, 222-25 (1995).

 

 • D2. Aksungur EH, Bıçakçı YK, İnal M, Karabucak S, Çeliktaş M, Oğuz M. “Dev servikal internal karotid anevrizması”. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 1, 275-77 (1995).

 

 • D3. Bıçakçı YK, Apaydın FD, İnal M, Binokay FB, Yüksekkaya R. “Primer ekstremite aktinomikozunda manyetik rezonans bulguları”. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 2, 82-85 (1996).

 

 • D4. Yıldız A, Bayaroğulları H, Şire D, İnal M, Oğuz M. “Benign özefagus kitleleri :3 olgu sunumu”. Türk Radyoloji Dergisi, 2, 141-144 (1996).

 

 • D5. Aksungur EH, Çeliktaş M, İnal M, Yıldız A, Demirbaş Ö, Oğuz M. “Süperselektif renal embolizasyon”. Türk Radyoloji Dergisi, 2, 179-181 (1996).

 

 • D6. İnal M, Demirbaş Ö, Aksungur EH, Yıldız A, Apaydın FD. “İliofemoral vasküler okluziv hastalığın anjiografisi esnasında insidental olarak saptanmış füzyone pelvik böbrek”. Türk Radyoloji Dergisi, 2, 185-188 (1996).

 

 • D7. İnal M, Nass Duce M, Çeliktaş M, Oğuz M. “Juvenil laringeal papillomatozisin pulmoner tutulumu”. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 2, 228-30 (1996).

 

 • D8. İnal M, Apaydın FD, Bıçakçı YK, Nass Duce M, Aksungur EH. “Radyolojik ve klinik bulgulara göre etyolojisi belirlenemeyen abdominal aort psödoanevrizması”. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 2, 247-9 (1996).

 

 • D9. Akgül E, İnal M, Binokay F, Özer C. “Mide içine prolabe intraluminal özefagus leiomyomu”. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 2, 358-9 (1996).

 

 • D10. İnal M, Oğuz M. “Toraksın bilgisayarlı tomografik kesitsel anatomisi”. Türk Radyoloji Dergisi, 32, 206-214 (1997).

 

 • D11. İnal M, Oğuz M. “Plevral sıvıların perkütan kateter drenajı”. Türkiye Klinikleri Radyoloji Dergisi, 1, 132-134 (1997).

 

 • D12. Apaydın FD, İnal M, İnan K, Oğuz M. “Maksiller kemiğin dev hücreli granülomu”. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 3, 181-3 (1997).

 

 • D13. İnal M, Bayaroğulları H, Apaydın FD, Yıldız A, Oğuz M. “Parotis tümörleri ve bilgisayarlı tomografi”. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 3, 173-178 (1997).

 

 • D14. Demirbaş Ö, İnal M, Börüban S, Aksungur EH. “Persistan sol superior vena cava anomalisi”. Türk Radyoloji Dergisi, 33, 358-361 (1998).

 

 • D15. Akgül E, Aksungur EH, Özer C, Demirbaş Ö, Aikimbaev K, İnal M, Oğuz M. “Hipervasküler tümörlerde preoperatif endovasküler embolizasyon”. Türk Radyoloji Dergisi, 34, 9-21 (1999).

 

 • D16. İnal M. “Karaciğerin yer kaplayan lezyonlarında BT”. Türk Radyoloji Dergisi, 34, 141-149 (1999).

 

 • D17. Çeliktaş M, Soyupak S, İnal M, Aksungur E. “Ultrasonografide yeni gelişmeler: Power Doppler”. Ç.Ü.T.F. Arşiv Dergisi, 8, 218-225 (1999).

 

 • D18. Börüban S, İnal M. “Nasıl Yapılır: Defekografi”. Türk Radyoloji Dergisi, 34, 433-437 (1999).

 

 • D19. Apaydın FD, Soyupak SK, Çeliktaş M, Yıldız A, Binokay F, İnal M. “Vezikoüreteral reflünün saptanmasında mesaneye hava enjeksiyonu sonrası böbrek toplayıcı sistemlerine yönelik olarak yapılan ultrasonografik incelemenin tanı değeri”. Türk Radyoloji Dergisi, 34, 593-599 (1999).

 

 • D20. Çeliktaş M, Soyupak SK, Binokay F, Aikimbaev K, İnal M, Aksungur E. “Doku harmonik görüntüleme”. Türk Radyoloji Dergisi, 34, 662-668 (1999).

 

 • D21. Börüban S, Alabaz Ö, İnal M, Haznedar M, Çeliktaş M. “Anorektal bölgenin fonksiyonel hastalıklarının tanısında defekografinin yeri”. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 6, 418-427 (2000).

 

 • D22. Satar K, İnal M, Satar N, Özer C, Soyupak S, Oğuz M. “Renal kolik şüphesi olan hastalarda kontrastsız spiral BT’nin tanı değerinin araştırılması”. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 6, 429-434 (2000).

 

 • D23. Şire D, Akgül E, Çeliktaş M, Soyupak S, İnal M. “Cantrell pentalojisi: olgu sunumu”. ÇÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 16,  45-48 (2001).
 • D24. İnal M. “Karaciğer tutulumu gösteren hipereozinofilik sendrom olgusu”. Editörler kuruluna mektup. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 8, 596-597 (2002).

 

 • D25. Okur N, İnal M, Akgül E, Binokay F. “İnferior vena kavanın saplı leyomyosarkomu”. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 9, 78-80 (2003).

 

 • D26. Yuksekkaya R, Akgul E, İnal M, Binokay F, Celiktas M, Aksungur E. Akut apandisit tanısında kontrastsız spiral BT’nin yeri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 10, 131-139, (2004).

 

 • D27. İnal M. İntraabdominal apselerde minimal invaziv girişimler. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dergisi, 2, 22-28, (2006).

 

 • D28. İnal M. Safra yolu kanserlerinde görüntüleme yöntemleri ve girişimsel radyolojik tedaviler. Türk HPB,3(1); 7-18 (2007).