Ulusal Bildiriler
 • Prof.Dr. Mehmet İnal
 • 8203
Ulusal Bildiriler

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • E1. Oğuz M, Atilla E, Aksungur EH, Yıldırım A, İnal M. “Larinks travmasının BT ile değerlendirilmesi”. XIII. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir, 1992.

 

 • E2. Oğuz M, Bıçakçı YK, Aksungur EH, Oğuz S, İnal M, Çeliktaş M. “Spinal disrafizmde MRG’nin tanı değeri”. XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Mersin, 1994.

 

 • E3. Aksungur EH, İnal M, Bıçakçı YK, Soyupak S, Apaydın D, Oğuz M. “Konjenital dev servikal internal karotid anevrizması”. XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Mersin, 1994.

 

 • E4. İnal M, Aksungur EH, Bıçakçı YK, Çeliktaş M, Oğuz M. “İliofemoral vasküler okluziv hastalığın anjiografik incelemesi esnasında insidental olarak saptanan füzyone pelvik böbrek”. XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Mersin, 1994.

 

 • E5. İnal M, Aksungur EH, Bıçakçı YK, Oğuz M. “Aortailiak vasküler okluziv hastalığa eşlik eden bilateral renal ektopi olgusunda anjiografide gizlenen pelvik ektopik böbreğin BT ve MRG ile saptanması”. XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Mersin, 1994.

 

 • E6. Aksungur EH, Bıçakçı YK, İnal M, Aycan C, Oğuz M. “Aort koarktasyonunda MRG ve DSA”. XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Mersin, 1994.

 

 • E7. Aksungur EH, İnal M, Bıçakçı YK, Çeliktaş M, Oğuz S, Oğuz M. “Aort psödokoarktasyonlu semptomatik olgunun MRG ve DSA bulguları”. XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Mersin, 1994.

 

 • E8. Demirtaş M, Şan M, Aksungur EH, Aikimbaev KS, İnal M, Oğuz M, Birand A, Kurt Hİ. “Kalıcı pacemakeri olan hastalarda DSA ile trombüs insidansı”. XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Mersin, 1994.

 

 • E9. İnal M, Aksungur EH, Aikimbaev KS, Bıçakçı YK. “Kurşunlanma sonrası femoral bölgede oluşan arteriovenöz fistül ve psödoanevrizmanın erken dönemde DSA bulguları”. XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Mersin, 1994.

 

 • E10. Oğuz M, İnal M, Aksungur EH, Apaydın D, Çeliktaş M, Atilla E. “ÇÜ Radyodiagnostik Anabilimdalı BT cihazlarının bir yıllık sonuçlarının irdelenmesi-II (1988-1993)”. XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Mersin, 1994.

 

 • E11. Aksungur EH, Çeliktaş M, İnal M, Yıldız A, Demirbaş Ö, Oğuz M. “Renal Embolizasyon”. RAD’95 Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Bildiri-Poster Özet Kitapçığı, Ankara, 1995.

 

 • E12. Çeliktaş M, İnal M, Aksungur EH, Bıçakçı YK, Aikimbaev KS, Oğuz M, Yıldız A. “Renal arter stenozunda, intrarenal arteriyel Doppler incelemenin önemi”. V.Ulusal Ultrasonografi Kongresi Özet Kitabı, Uludağ, 1995.

 

 • E13. Apaydın D, Aikimbaev KS, Çeliktaş M, İnal M, Aksungur EH, Oğuz M. “Postanjiografik femoral arter psödoanevrizmalarının RDUS eşliğinde kompresyonla tedavisinde sonuçlarımız”. V.Ulusal Ultrasonografi Kongresi Özet Kitabı, Uludağ, 1995.

 

 • E14. Çeliktaş M, İnal M, Akgül E, Aksungur EH, Bıçakçı YK, Oğuz M. “Hepatik ven varyasyonlarının sonografik değerlendirilmesi”. V.Ulusal Ultrasonografi Kongresi Özet Kitabı, Uludağ, 1995.

 

 • E15. İnal M, Oğuz M, Çeliktaş M, Nass Duce M, Bıçakçı YK, Aksungur EH. “Fokal karaciğer kitlelerinde trifazik (üç fazlı) dinamik BT incelemenin önemi”. XV.Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Nevşehir, 1996.

 

 • E16. İnal M, Bayaroğulları H, Yıldız A, Apaydın D, Nass Duce M, Oğuz M. “Parotis kitlelerinin tanısında BT”. XV.Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Nevşehir, 1996.

 

 • E17. Oğuz M, Akgül E, Bıçakçı K, Onaç E, İnal M, Aksungur EH. “İnternette radyoloji ve ülkemizde olası katkıları”. XV.Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Nevşehir, 1996.

 

 • E18. Yıldız A, Şire D, Bayaroğulları H, Apaydın D, Yüksekkaya R, İnal M. “Benign özefagus kitleleri (4 olgu sunumu)”. XV.Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Nevşehir, 1996.

 

 • E19. Çeliktaş M, İnal M, Bayaroğulları H, Bıçakçı YK, Oğuz M. “Priapizmli bir olguda kavernöz arter psödoanevrizması”. XV.Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Nevşehir, 1996.

 

 • E20. Bayazıt Y, Soyupak B, Zeren S, Zaman M, Doran Ş, İnal M, Özkeçeli R. “Double-J stent uygulamalarında hava insuflasyonu ile sistoskopi”. Endoüro-96 II Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi Özet Kitabı, Adana-Mersin, 1996.

 

 • E21. İnal M, Bayaroğulları H, Yıldız A, Soyupak S. “Konjenital kistik boyun kitleleri”. Rad’97 III Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Özet Kitapçığı, Antalya, 1997.

 

 • E22. Aksungur EH, Çeliktaş M, İnal M, Binokay F, Yıldız A. “Kayıcı tipte mide skrotal hernisi”. Rad’97 III Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Özet Kitapçığı, Antalya, 1997.

 

 • E23. İnal M, Akgül E, Özer C, Nass Duce M, Çeliktaş M, Oğuz M. “Karaciğer hemanjiomlarının multifazik spiral BT bulguları”. Rad’97 III Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Özet Kitapçığı, Antalya, 1997.

 

 • E24. İnal M, Özer C, Akgül E, Çeliktaş M. Olgu sunumu: “Karaciğer endometriozisi”. Rad’97 III Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Özet Kitapçığı, Antalya, 1997.

 

 • E25. İnal M, Yıldız A, Bayaroğulları H, Bıçakçı YK, Oğuz M. “Retroperitoneal venöz varyasyonlar”. Rad’97 III Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Özet Kitapçığı, Antalya, 1997.

 

 • E26. İnal M, Aksungur EH, Demirbaş Ö, Börüban S, Çeliktaş M. “Persistan sol süperior vena cava”. Rad’97 III Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Özet Kitapçığı, Antalya, 1997.

 

 • E27. Aksungur EH, Akgül E, İnal M, Özer C, Aikimbaev K, Demirbaş Ö, Özbarlas S, Oğuz M. “Hipervasküler kemik ve yumuşak doku tümörlerinde preoperatif endovasküler embolizasyon”. Rad’97 III Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Özet Kitapçığı, Antalya, 1997.

 

 • E28. Aksungur EH, Bıçakçı YK, İnal M, Yıldız A, Bayaroğulları H, Apaydın D. “Serebral mukormikozis”. Rad’97 III Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Özet Kitapçığı, Antalya, 1997.

 

 • E29. Çeliktaş M, Binokay F, Özer C, Arıkovan A, İnal M, Oğuz M. “Seminom ve bilateral epididim kistleri saptanan testiküler feminizasyon (Olgu sunumu)”. VI. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Kuşadası, 1997.

 

 • E30. Aksungur EH, Binokay F, Bıçakçı K, İnal M, Akgül E, Oğuz M. “Aksesuar nazal konkalar: Sekonder orta konka ve bifid alt konka”. XVI. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir, 1998.

 

 • E31. Akgül E, Bıçakçı K, Özer C, Demirbaş Ö, Binokay F, Yüksekkaya R, İnal M, Oğuz M. “Populasyonda MRG ile saptanan normal konus medüllaris lokalizasyonu”. XVI. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir, 1998.

 

 • E32. Aksungur EH, İnal M, Özer C, Akgül E, Çeliktaş M, Aikimbaev K, Binokay F. “Periferik PTA ve stent uygulamaları: 5 yıllık deneyim”. XVI. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir, 1998.

 

 • E33. Nass Duce M, İnal M, Aikimbaev K, Aksungur EH, Oğuz M. “Renal arter stenozu tanısında spiral BT anjiografi”. XVI. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir, 1998.

 

 • E34. İnal M, Demirbaş Ö, Altay M, Akgül E, Özer C. “Renal pozisyon, füzyon, rotasyon ve vaskülarizasyon anomalileri”. XVI. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir, 1998.

 

 • E35. Özer C, İnal M, Akgül E, Demirbaş Ö, Apaydın D, Şire D, Oğuz M. “Üreter taşlarında kontrastsız spiral BT: sekonder bulgular”. XVI. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir, 1998.

 

 • E36. Yüksekkaya R, İnal M, Akgül E, Satar K, Yıldıran S, Oğuz M. “Akut apandisit: spiral BT bulguları”. XVI. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir, 1998.

 

 • E37. Özer C, Demirbaş Ö, Nass Duce M, İnal M, Aksungur EH. “Visseral arter anevrizmaları”. XVI. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir, 1998.

 

 • E38. İnal M, Özer C, Akgül E, Demirbaş Ö, Arkovan A. “Ekstranodal lenfomalarda BT bulguları”. XVI. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir, 1998.

 

 • E39. Şire D, Akgül E, Aksungur EH, Özer C, Demirbaş Ö, İnal M, Börüban S, Oğuz M. “Pelvik fraktürlerin değerlendirilmesinde BT”. XVI. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir, 1998.

 

 • E40. Demirbaş Ö, Akgül E, Özer C, Aksungur EH, Soyupak S, İnal M, Oğuz M. “Sıradışı penetran travmalar”. XVI. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir, 1998.

 

 • E41. Akgül E, Bıçakçı K, Demirbaş Ö, İnal M, Özer C, Aksungur EH, Oğuz M. “İnternette manyetik rezonans görüntüleme”. XVI. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir, 1998.

 

 • E42. Soyupak S, Çeliktaş M, Okur N, Özer C, İnal M. “Multiloküler kistik nefroma: Olgu sunumu”. 7.Ulusal Ultrasonografi Kongresi CD-ROM, İzmir, 1999.

 

 • E43. İnal M, Tokmak N, Akgül E, Akınoğlu A. “Resesif tip epidermolizis bülloza distrofikaya bağlı özefagus striktürünün peroral endoluminal balon dilatasyon ile tedavisi”. 17.Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2000.

 

 • E44. İnal M, Akgül E, Özer C, Aksungur E, Ezici H. “Safra yollarına rüptüre olmuş karaciğer kist hidatiğinde perkütan transhepatik endobiliyer drenaj yolu ile obstrüksiyonun giderilmesi”. 17.Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2000.

 

 • E45. Aksungur E, Akgül E, Okur N, İnal M, Oğuz M. “Sinonazal nadir anomaliler”. 17.Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2000.

 

 • E46. Akgül E, Tepecik YS, Demir Ş, İnal M, Soyupak S, Oğuz M. “Ameloblastik fibrom”. 17.Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2000.

 

 • E47. Çeliktaş M, Soyupak S, İnal M, Aksungur E, Akgül E, Aikimbaev K. “Pediatrik akut pyelonefritde ekokontrast power Doppler”. 17.Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2000.

 

 • E48. Çamsarı RY, İnal M, Şire D, Tepecik SY, Börüban S. “Gezici dalak (Wandering spleen)”. 17.Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2000.

 

 • E49. Vural Ş, Tokmak N, Akgül E, İnal M, Aikimbaev K, Aksungur E, Erkürk D. “Ülseratif kolitli bir olguda toksik dilatasyon olmaksızın retroperitoneal perforasyon”. 17.Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2000.

 

 • E50. Akgül E, İnal M, Soyupak S, Çeliktaş M, Aksungur E, Özkan U, Aykaç H. “Dev variköz inferior mezenterik ven: olgu sunumu”. 17.Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2000.

 

 • E51. Çeliktaş M, Soyupak S, İnal M, Aksungur E, Akgül E. “Bilateral dev renal anjiomyolipom”. 17.Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2000.

 

 • E52. Okur N, İnal M, Aksungur E, Soyupak S, Çeliktaş M, Oğuz M. “Akut subaraknoidal kanamaya yol açan Willis poligonu anevrizmalarının tanısında spiral BT anjiyografi: DSA ile karşılaştırma”. 22. Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2001.

 

 • E53. Tokmak N, İnal M, Akgül E, Soyupak S, Demir Ş, Akça A. “Mediastinal kitleler”. 22. Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2001.

 

 • E54. Soyupak S, Binokay F, Çeliktaş M, İnal M. “Hayalet meme kitleleri”. 22. Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2001.

 

 • E55. Soyupak S, Binokay F, İnal M, Çeliktaş M, Paydaş S. “Sıradışı meme lezyonları”. 22. Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2001.

 

 • E56. Okur N, İnal M, Akgül E, Özkan U. “İnferior vena cava leyomyosarkomu: olgu sunumu”. 22. Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2001.

 

 • E57. Okur N, İnal M, Bıçakçı K, Oğuz M, Vural Ş. “Hepatik epiteloid hemanjiyoendotelyoma: olgu sunumu”. 22. Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2001.

 

 • E58. Sağlam F, Taş S, İnal M. “Karaciğer kitlelerinde trifazik dinamik spiral BT inceleme”. 22. Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2001.

 

 • E59. Özkan U, İnal M, Okur N, Tokmak N, Söker G, Oğuz M. “Malign biliyer obstrüksiyonlarda sonografik değerlendirme”. 22. Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2001.

 

 • E60. Okur N, Çeliktaş M, Binokay F, İnal M, Soyupak S. “Anikterik dev koledok taşı”. 22. Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2001.

 

 • E61. Okur N, İnal M, Aksungur E, Binokay F, Oğuz M. “Konjenital uterin anomaliler: histerosalpingografik tanı”. 22. Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2001.

 

 • E62. Demir Ş, İnal M, Yalınız H, Aikimbaev K, Akgül E. “Kardiyak malign fibröz histiyositom”. 23. Türk Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002.

 

 • E63. Akgül E, Bıçakcı K, Binokay F, İnal M, Çeliktaş M. “Trakeal schwannom”. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002.

 

 • E64. Binokay F, Soyupak S, Akgül E, Vural Ş, İnal M, Oğuz M. “Malign görünümlü atipik dev fibroadenom: radyolojik ayırıcı tanı”. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002.

 

 • E65. Akgül E, İnal M, Binokay F, Çeliktaş M, Soyupak S, Aikimbaev K, Oğuz M. “İnferior sağ hepatik ven prevalansı ve varyasyonlarının helikal BT ile değerlendirilmesi”. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002.

 

 • E66. Akça A, İnal M, Söker G, Özkan U. “Rektus kılıfı hematomunda radyolojik ve klinik bulgular”. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002.

 

 • E67. Tokmak N, İnal M, Akgül E, Demir Ş, Akça A. “Amfizematöz pyelonefrit”. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002.

 

 • E68. Binokay F, İnal M, Özkan U, Akgül E, Soyupak S, Oğuz M. “Sekonder testiküler plazmositoma: multipl myelom”. Olgu sunumu. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002.

 

 • E69. Demir Ş, İnal M, Aksungur E, Çeliktaş M, Tokmak N. “Hepatik arter anevrizması: iki olgu”. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002.

 

 • E70. Akça A, Akgül E, Binokay F, Soyupak S, İnal M, Çeliktaş M. “Pulmoner blastom”. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002.

 

 • E71. Tokmak N, Bıçakcı K, Akgül E, Binokay F, İnal M, Çeliktaş M, Demir Ş, Soyupak S. Karaciğer kitlelerinde süperparamanyetik demiroksitli MRG ile trifazik dinamik spiral BT’nin karşılaştırılması. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Ankara, 2003.

 

 • E72. Özkan U, İnal M, Akgül E, Binokay F, Çeliktaş M, Söker G, Soyupak S, Aksungur E. Malign obstrüktif sarılıkta multifazik spiral BT’nin rolü.
 • 24. Ulusal Radyoloji Kongresi Özet Kitabı, Ankara, 2003.

 

 • E73. Akgül E, Aksungur EH, Aikimbaev K, İnal M, Korur K, Leblebisatan Ş, Binokay F. Renal Arter Bifurkasyon Darlıklarında “Kissing” Balon Anjioplasti. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi. Antalya, 2004.

 

 • E74. Akgül E, İnal M, Parsak C, Sakman G, Aksungur EH. Multipl Karaciğer Amip Apselerinin US Eşliğinde Perkütan Drenajı. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2004.

 

 • E75. Söker G, Akgül E, Binokay F, Aikimbaev K, İnal M, Aksungur EH. Renal arter varyasyonları: multipl renal arter ve prehiler bifurkasyon insidansı. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2005.

 

 • E76. Korur KG, Binokay F, İnal M, Söker G, Akgül E, Aikimbaev K. Erişkin yaşta saptanan bir pulmoner arter agenezi olgusu. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2005.

 

 • E77. Vardal F. EroğluN. Uğuz A. İnal M. Bilgisayarlı Tomografi kılavuzluğunda pankreas ince iğne aspirasyonu ve sitolojisi. 9.Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Mesleki Eğitim Seminerleri, 7-9 Ekim 2011, Çeşme, İzmir.