Tedavi Alanları
 • Tanısal ve Girişimsel Radyoloji (İğne deliğinden kapalı ameliyatlar)
 • Bilgisayarlı Tomografi filmlerinin değerlendirilmesi
 • Karın ve Göğüs bölgesindeki kitlelerin görüntüleme eşliğinde İğne Biyopsisi
 • Kanser Teşhisi ve Girişimsel Radyolojik Tedavileri
 • Karaciğer, Akciğer, Böbrek ve Kemik tümörlerinin iğne deliğinden ablasyonu (Yakma veya Dondurma)
 • Karaciğer ve Safra Yolu hastalıklarında tanı ve girişimsel radyolojik yöntemlerin perkütan yolla (ciltten iğne deliğinden) uygulanması
 • Kansere bağlı tıkanma sarılığında ciltten iğne deliğinden safra stenti yerleştirilmesi
 • Kist Hidatid ciltten iğne deliğinden boşaltım
 • Karın ve Göğüs boşluğundaki Abse, Kist, Sıvıların iğne deliğinden boşaltımı
 • İdrar yolu tıkanıklıklarının ciltten iğne deliğinden girilerek açılması
 • Safra taşlarının ciltten iğne deliğinden çıkartılması veya kırılması
 • Pankreas Psödokistlerinin ciltten iğne deliğinden boşaltılması
 • Yemek borusu hastalıklarında yutma güçlüğünün giderilmesi (stent veya balonla genişletilerek)
 • Karın bölgesi kanserlerinde ağrının giderilmesi (Çölyak Gangliyon Blokajı)
 • Karaciğer ve Böbrek hastalıklarında parankim örneklemesi için iğne biyopsisi
 • Diagnostic and Interventional Radiology (Pinhole Surgery)
 • Evaulation and Reporting Computed Tomography (CT)
 • Image-guided Percutaneous Needle Biopsy (Abdomen, Thorax)
 • Oncologic Radiology and Oncologic Interventions
 • Trans-cutaneous tumor ablations of Liver Cancer, Lung Cancer, Kidney cancer, Bone cancer (Burning and/or Freezing Tumor)
 • Diagnosis and Treatment of Liver and Bile duct Diseases (Percutaneous through a needle tract)
 • Percutaneous Stent implantation in Bile duct obstruction (obstructive icter) due to pancreas cancer, bile duct cancer, gallbladder cancer, stomach cancer)
 • Percutaneous catheter drainage of Hydatid Cyst (Liver, Lung, etc.)
 • Percutaneous needle or catheter drainage of Abscess, Cyst, and Fluids
 • Percutaneous drainage of urinary obstructions
 • Percutaneous fragmantation and extraction of bile duct stones
 • Percutaneous drainage of pancreatic pseudocysts
 • Ballon dilation and Stenting in esophagus diseases (swallowing disorders)
 • Celiac ganglion blockage (pain treatment) in abdominal pain.
 • Core biopsy in diffuse parenchymal diseases of liver and kidney
 • Prof. Dr. Mehmet İnal, özellikle Onkolojik Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji alanlarında çalışmalarda bulunmaktadır. Kanser hastalarının hem tanı hem de girişimlerinde 20 yıllık deneyime sahiptir.
 • Karın ve Göğüs bölgesi hastalıklarında iğne deliğinden ameliyatlar
 • Kanser hastalarının teşhis ve tedavisi (Girişimsel Radyolojik Tedaviler)
 • Görüntüleme kılavuzluğunda İğne Biyopsileri (Akciğer, Karaciğer, Pankreas, Böbrek, Böbreküstü bezi, Lenf düğümleri, Kemik, Yumuşak doku, vs)
 • Safra Yolu Tıkanıklıklarında Safra Stenti (Pankreas kanseri, Safra kesesi kanseri, Safra yolu kanseri, Mide kanseri, Metastatik kanser, vs.)
 • İdrar Yolu Tıkanıklıklarının İğne Deliğinden Açılması (Nefrostomi, İdrar Stenti, Double J Stent)
 • Görüntüleme kılavuzluğunda Sıvı Boşaltımları (Abse, Kist, Hidatid Kist, Psödokist, Plevral sıvı, Asit, vs)
 • Akciğer, Karaciğer, Böbrek ve Kemik Kanserlerinin RF Ablasyon Tedavisi (İğne deliğinden Tümör Yakma ve Dondurma)
 • Çölyak Gangliyon Blokajı (Pankreas ve çevresi kanserlerde ağrının iğne deliğinden giderilmesi)