• Prof.Dr. Mehmet İnal
  • 9047

Konuşmalarım

Kongre Konuşmalarım: İnal M. “Mediastinal patolojilerde BT”. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002. İnal M. “Uzmanı ile Söyleşi-Girişimsel Radyoloji-2, Toraks biopsileri”. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003. İnal M. “Acil Perkütan...

Devamı
  • Prof.Dr. Mehmet İnal
  • 9410

Verdiğim Dersler

Verdiğim Lisansüstü Dersleri: Gastrointestinal Sistem Radyolojisi Hepatobiliyer Sistem Radyolojisi Non-vasküler Girişimsel Radyoloji Spiral Bilgisayarlı Tomografi BT’de Girişimsel Yöntemler Toraks BT Abdomen BT Biliyer Girişimsel Yöntemler Verdiğim Lisans...

Devamı
  • Prof.Dr. Mehmet İnal
  • 7016

Bilimsel Dergi Hakemlikleri

ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİ HAKEMLİKLERİ: European Radiology, (7903/02), “Percutaneous extrahepatic portocaval shunt (PEPS) with covered prostheses: an alternative to TIPS” (Original Article) (2002). Journal of Gastroenterology and Hepatology (JGH-00865-2006)...

Devamı
  • Prof.Dr. Mehmet İnal
  • 10872

Uzmanlık Tez Danışmanlıklarım

Uzmanlık Tezi Danışmanlıklarım: {C}· {C}Hanifi Bayaroğulları: Parotis bezi kitlelerinde bilgisayarlı tomografi. Tıpta Uzmanlık, 1997. · {C}Semih Börüban: Anorektal bölgenin fonksiyonel hastalıklarında defekografinin yeri. Tıpta Uzmanlık,...

Devamı
  • Prof.Dr. Mehmet İnal
  • 10051

Uzmanlık Sınav Jüriliği

UZMANLIK SINAV JÜRİLİĞİ (SON 4 YIL) *Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji ABD. Dr. Ayşe Selcan Koç. Kemik Kontüzyonunun Saptanması ve Beraberindeki İlişkili Diziçi Patolojilerin Tanısında 0.2 TESLA Açık MR Cihazının Etkinliği. Adana-2009. *Adana...

Devamı