Konuşmalarım
 • Prof.Dr. Mehmet İnal
 • 9923
Konuşmalarım

Kongre Konuşmalarım:

 • İnal M. “Mediastinal patolojilerde BT”. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.
 • İnal M. “Uzmanı ile Söyleşi-Girişimsel Radyoloji-2, Toraks biopsileri”. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.
 • İnal M. “Acil Perkütan Biliyer Girişimler”. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2004.
 • İnal M. “Pankreas tümörlerine yaklaşım”. 7. Ulusal Hepato-Pankreato-Biliyer Cerrahi Kongresi, Adana, 5-8 Mayıs, 2005.
 • İnal M. “Kolanjit, kolanjitik abseler ve biliyer sepsis: Tanısal ve Girişimsel Radyolojik Yaklaşım”. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2005.
 • İnal M. Gastrointestinal Cerrahide Güncel Yaklaşımlar ve Komplikasyonlar. Bilimsel İletişim Toplantıları. III.Toplantı : “KC ve safra yollarına non-invaziv radyolojik yaklaşımlar”. 25 Mart 2006, Gaziantep.
 • İnal M. “İnterstisyel akciğer hastalıklarının radyolojisi” Çukurova Patoloji Derneği, Pulmoner Patoloji Kursu, Adana, 3-4 Haziran 2006.
 • İnal M. “Hidatid Kist: Noninvaziv Yaklaşım” Türk Çocuk Cerrahisi Derneği, 24. Ulusal Kongresi, Adana, 4-7 Kasım 2006.
 • İnal M. “Malign Biliyer Obstrüksiyonda Girişimsel Radyoloji”. Türk Kardiovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği-Girişimsel Radyoloji Sempozyumu, Hacettepe/Ankara, 30 Mart-1 Nisan 2007.
 • İnal M. “Kesitsel Anatomi Kursu-Abdomen”. 19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, 25-29 Nisan 2007.
 • İnal M. “Akut Pankreatit: Radyolojik Girişimler”. Gastrointestinal Cerrahide Güncel Yaklaşımlar ve Komplikasyonlar Toplantısı, Adana, 16 Şubat 2008.
 • İnal M. “Malign Biliyer Obstrüksiyonda Girişimsel Radyoloji” Girişimsel Radyoloji IV.cü Yıllık Toplantısı, Ankara, 9-11 Nisan 2009.
 • İnal M. Toraks BT ve PET. XXVI. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Adana, 23-26 Mart 2011.
 • İnal M. “Hepatobiliyer Radyolojik Girişimler” 2. Bölgesel Genel Cerrahi-Dahiliye Diyalog Sempozyumu. Antakya, 30 Nisan 2011.
 • İnal M. “Genel Cerrahide Sorunlu Hastalıklar Sempozyumu”. Safra Yolları Yaralanmalarında Yönetim. Adana, 6-7 Mayıs 2011.
 • İnal M. “Ürotelyal Tümörler”. Ürogenital Sistem Tümörlerinde Görüntüleme. Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi. Adana, 31 Mart 2012.
 • İnal M. “Safra Kesesi ve Safra Yolları”. Hepatopankreatobiliyer MR Kursu. Türk Manyetik Rezonans Derneği. Malatya, 07 Nisan 2012.
 • İnal M. "Biliyer Obstrüksiyonlarda Perkütan Tedavi". Türk Radyoloji Derneği Adana Şb. Adana, 13 Aralık 2014. 
 • İnal M. "İntraabdominal kolleksiyonların perkütan boşaltımı". Çukurova İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Kongresi. Adana, 18 Mart 2016.
 • İnal M. Uğuz A. "Akciğer lezyonlarında Radyo-Sitolojik Yaklaşım". 26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi. Antalya, 5 Kasım 2016.