Verdiğim Dersler
 • Prof.Dr. Mehmet İnal
 • 10144
Verdiğim Dersler

Verdiğim Lisansüstü Dersleri:

 • Gastrointestinal Sistem Radyolojisi
 • Hepatobiliyer Sistem Radyolojisi
 • Non-vasküler Girişimsel Radyoloji
 • Spiral Bilgisayarlı Tomografi
 • BT’de Girişimsel Yöntemler
 • Toraks BT
 • Abdomen BT
 • Biliyer Girişimsel Yöntemler

Verdiğim Lisans Dersleri:

 • Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji
 • Radyolojik Anatomi ve Terminoloji
 • Abdomen ve Pelvis Radyolojisi