Uzmanlık Sınav Jüriliği
  • Prof.Dr. Mehmet İnal
  • 10911
Uzmanlık Sınav Jüriliği

UZMANLIK SINAV JÜRİLİĞİ (SON 4 YIL)

       *Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji ABD. Dr. Ayşe Selcan Koç. Kemik Kontüzyonunun Saptanması ve Beraberindeki İlişkili Diziçi Patolojilerin Tanısında 0.2 TESLA Açık MR Cihazının Etkinliği. Adana-2009.

       *Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji ABD. D.Pınar Özer. Başağrısı Yakınması ile Gelen Hastaların MR Görüntüleme Bulgularının Değerlendirilmesi. Adana-2009.

       *Nükleer Tıp ABD. Dr. Pınar Saltaoğlu. Kliniğimizde izlenen Tiroid Kanseri Olgularının Retrospektif Analizi ve I-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi ile F-18 FDG PET/BT’nin Klinik Takipteki Önemi. Adana-2010.

       *Radyoloji ABD. Dr. Fatih Yiğit. Hepatosellüler Karsinomda Doksorubisin yüklü mikrosferler ile transarteryel kemoembolizasyon. Uzmanlık Tezi. Adana-2010.

       *Radyoloji ABD. Dr.Hasan Bilen Onan. Geniş Boyunlu İntrakraniyal Anevrizmaların Y Stentleme ile Endovasküler Tedavisi. Adana-2011.

       *Nükleer Tıp ABD. Dr. Evren Tümkaya. ÇÜTF Nükleer Tıp ABD’nda PET/BT’de Saptanan Primer ve Metastatik Lenfoma, Akciğer ve Meme Kanserlerinin Lateralitesi ve F-18 FDG Aktivitesi ile İlişkisi. Adana-2011.

       *Radyoloji ABD. Dr. Ayyuş Yeliz Anaç. Küçük Safen Ven Yetmezliğinde Endovenöz Lazer Ablasyon Tedavisinin Etkinliği. Adana-2011.

       *Radyoloji ABD. Dr. Okan Gürkan. Vertebral Arter Orifisyal Okluziv Hastalıklarında Endovasküler Tedavi. Adana-2011.

       *Nükleer Tıp ABD. Dr. Yasemin Aktar. İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Sonuçları Malignite Yönünden Şüpheli olan Tiroid Nodüllü Olgularda Preoperatif Değerlendirmede F-18 FDG PET/BT’nin Rolü. Adana-2012.

       *Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji ABD. Dr. Yusuf Yarar. Meniskopati ve Diğer Öntanılarla Başvurup Diz MRG incelemeleri Yapılan Hastalarda MRG Bulgularının Değerlendirilmesi ve Patellar Kondromalazi Açısından Karşılaştırılması. Adana, 2012.

      *Mehmet Kılınç, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD. Adana, 2013.

      *Gökalp Çıkman, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD. Adana, 2014.